آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دره‌گشایش مراغه
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع شهر ملارد
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کشکوییه
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون شناسایی محدوده‌های مستعد احداث شهرک‌های گردشگری (موضوع...
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر زابل
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح محور حرم حضرت معصومه (س) تا مسجد جمکران
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون نحوه عملیاتی کردن جزء ۶ بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دائمی...
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح تفصیلی ویژه منطقه۲۲ تهران
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بارگذاری پروژه ساختمان پلاسکو
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون توسعه شهرک صنعتی بهارستان
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر الوان
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت‌اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر خواف
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه قم
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر لار (الحاق ۵...
۲۹/۱۱/۱۳۹۷