آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص معرفی استان‌هایی که در سال زراعی ۱۳۹۷ـ۱۳۹۶ تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه قرار گرفته به...
۲۷/۰۴/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص قیمت فروش کود اوره تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی
۲۰/۰۴/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت تسهیلات از طریق بانک‌های عامل برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی به...
۱۳/۰۴/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص مستثنی‌شدن شرکت‌های خودروساز و متقاضیان دارای خودروی فرسوده مشمول طرح جایگزینی و نوسازی...
۱۳/۰۴/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی
۰۷/۰۴/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص افزایش قیمت عرضه هر مترمکعب گاز طبیعی
۰۷/۰۴/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص الزام سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور درخصوص رعایت ترتیبات مندرج...
۰۷/۰۴/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین فهرست پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک
۰۲/۰۴/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین اسکله کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی
۲۹/۰۳/۱۳۹۷
تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور
۲۹/۰۳/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح نوسازی ناوگان تجاری کشور
۲۳/۰۳/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص ساعات کار ادارات و دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی غیر دولتی...
۲۳/۰۳/۱۳۹۷
مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۱) با عنوان «ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های...
۰۹/۰۳/۱۳۹۷
مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۲) با عنوان «دستورالعمل مشارکت بخش غیر دولتی...
۰۹/۰۳/۱۳۹۷
مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۳) با عنوان «آیین‌نامه اجرایی استقرار چارچوب...
۰۹/۰۳/۱۳۹۷