آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه درخصوص هوشمندسازی جایگاه‌های عرضه سوخت گاز طبیعی
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص ایجاد بخش فسارود به مرکزیت روستای پاسخن از ترکیب دهستان‏های فسارود و پاسخن در شهرستان...
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ممسنی استان فارس
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای شاهین چراغی به عنوان عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان اردستان استان اصفهان
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استانهای آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، سیستان و بلوچستان،...
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استانهای مرکزی، هرمزگان، آذربایجان غربی
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تغییرنام روستای اسلام‌آباد شهرستان دزفول در استان خوزستان به جندی‏شاپور
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای دهسرخ شهرستان مبارکه در استان اصفهان به شهر
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین طبقه بندی گرمسیری در شهرستان‌های چرام و دهدشت (استان کهگیلویه و بویراحمد) و...
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین طبقه¬بندی گرمسیری در شهرستان¬های کاشان و آران و بیدگل (استان اصفهان) و شهرستان¬...
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان کرمانشاه
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای فاروق شهرستان مرودشت و روستای دهکویه شهرستان لارستان در استان فارس...
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان رامسر استان مازندران
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان رزن استان همدان
۲۶/۱۲/۱۳۹۷